borys
forytarz

programmer & webdeveloper

borys forytarz

mam doświadczenie z / I have experience with:

Xcode, Objective-C, PHP5 (E_STRICT), PDO, OOP (Object Oriented Programming), Event Driven Programming, PCRE, SOAP, MySQL, Memcache, JavaScript, AJAX, jQuery, Mootools, ExtJS, XML, XUL, HTML5, CSS2/3, LESS, WebKit, Gecko, Trident, Apache2, Lighttpd, SVN, Bash, Python, design patterns.
— Witaj.

Zawodowo - Senior Frontend Engineer w CodiLime.

Prywatnie - mąż i ojciec. Swój wolny czas spędzam z najbliższymi oraz, w miarę możliwości, pracuję nad własnymi projektami (część z nich jest dostępna na GitHub.com).

Wszystko to znajdziesz w moim CV.


W swoim wolnym czasie koduję:

  • Sublimerge - narzędzie diff & merge dla Sublime Text 2/3
  • BF's Draughts - klasyczna gra strategiczna dla iPhone/iPad/iPod

— Welcome.

Professionally - Senior Frontend Engineer at CodiLime.

Privately - husband and father. I spend my spare time with my loved ones and, as far as possible, I work on my own projects (some of them are available on GitHub.com).

Download my CV - it says it all.


In my spare time I code:

w sieci / on the web

kontakt / contact

QR