borys
forytarz

programmer & webdeveloper

borys forytarz

mam doświadczenie z / I have experience with:

PHP5 (E_STRICT), PDO, OOP (Object Oriented Programming), Event Driven Programming, PCRE, SOAP, MySQL, Memcache, JavaScript, AJAX, jQuery, Mootools, ExtJS, XML, XUL, (X)HTML, CSS2/3, LESS, WebKit, Gecko, Trident, Apache2, Lighttpd, SVN, Bash, Python, design patterns.
— Witaj.

Zawodowo - webdeveloper w GG Network S.A. Dobrze znane są mi JavaScript, PHP, bazy danych, serwery i standardy sieciowe. Na co dzień piszę w JavaScript, PHP oraz (X)HTML z wykorzystaniem CSS i LESS. W ciągu wielu lat poznałem wiele frameworków i bibliotek zarówno PHP, jak i JavaScript.

Moim ulubionym środowiskiem pracy jest edytor Sublime Text 2 na systemie Mac OS X lub Windows 7.

Prywatnie - mąż i ojciec. Swój wolny czas spędzam z najbliższymi oraz, w miarę możliwości, pracuję nad własnymi projektami (część z nich jest dostępna na GitHub.com).

Wszystko to znajdziesz w moim CV.

P.S. Jeśli także używasz Sublime Text, nie zapomnij rzucić okiem na Sublimerge :)

— Welcome.

Professionally - webdeveloper in GG Network S.A. I'm very familiar with JavaScript, PHP, databases, servers and web standards. Each day I code in JavaScript, PHP and (X)HTML using CSS and LESS. Over the years I learned many frameworks and libraries - both for PHP and JavaScript.

My favorite work environment is Sublime Text 2 on either Mac OS X or Windows 7.

Privately - husband and father. I spend my spare time with my loved ones and, as far as possible, I work on my own projects (some of them are available on GitHub.com).

Download my CV - it says it all.

P.S. If you are also using Sublime Text, don't forget to check Sublimerge out :)

w sieci / in the web

kontakt / contact

QR